วิธีการตรวจและติดตามวัสดุ tracking number

ขั้นตอนในการส่งสินค้า

1. กรอกข้อมูลรายละเอียด ผู้รับ – ผู้ส่ง

2.นำสินค้าไปชั่งน้ำหนัก วัดขนาด ตีราคาในการจัดส่ง

3. นำใบที่กรอกข้อมูลไปยืนให้พนักงานของสำนักงาน

4. เจ้าหน้าที่จะนำใบส่งสินค้า ส่งคืนให้กับผู้จัดส่งสินค้า

ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า

1. ส่งรูปบิลเช็คสถานะทางไลน์ไอดี  @golod

2. โทรเช็คตามศูนย์ หรือ เบอร์โทรที่ระบุตามใบส่งสินค้า

Leave a Comment