เช็คค่าขนส่ง

เช็คค่าขนส่งของชิ้นเล็กและหนักไม่เกิน 30 ก.ก.จากตารางนี้ได้

 Size ขนาด(ก+ย+ส)  น้ำหนัก  ค่าขนส่งบาท
Mini <30 ซ.ม. < 2 กก. 30  บาท
S < 60 ซ.ม. <10 กก. 60  บาท
M < 100 ซ.ม. < 10 กก. 80  บาท
M plus < 100 ซ.ม. 10 – < 15 กก. 100 บาท
L < 120 ซ.ม. < 20 กก. 120 บาท
XL < 150 ซ.ม. < 25 กก. 150 บาท
Jumbo <150 ซ.ม. 25 – < 30 กก. 180 บาท

เช็คค่าขนส่งพัสดุทุกไซต์ ทุกน้ำหนักได้จากแบบฟอร์ม ข้างล่างนี้


น้ำหนักต่อชิ้น

ขนาดรวม3ด้าน


ค่าขนส่งที่ได้เป็นค่าขนส่งสำหรับพัสดุและสิ่งของที่ ผลรวมขนาดไม่เกิน 400 ซ.ม. และน้ำหนักไม่เกิน 120 กก.  และเป็นค่าขนส่งแบบจัดส่งธรรมดา การส่งด่วนอาจมีเก็บค่าบริการเพิ่มดูการส่งด่วน

กรณีมีขนาดเกิน 400 ซ.ม.หรือ น้ำหนักเกิน 120 กก.ก็สามารถส่งได้ สามารถตีราคาผ่านไลน์ไอดี @golod 

ระยะทางจัดส่งไม่เกิน 200 ก.ม.ส่งพร้อมกัน 5 แพ็คขึ้นไป มีส่วนลดให้ที่หน้างาน

ระยะทางจัดส่งเกิน 200 ก.ม. ส่งพร้อมกัน 8 แพ็คขึ้นไป มีส่วนลดให้ที่หน้างาน


เทียบค่าส่งของชิ้นใหญ่กับขนส่งอื่นที่ให้
บริการคลิ๊ก