การส่งด่วน

บริการจัดส่งด่วน สำหรับท่านต้องการความรวดเร็ว

ระยะเวลาการจัดส่งถึงผู้รับของโกโลด ทรานสปอร์ต อยู่ระหว่าง 1-4 วัน แล้วแต่พื้นที่นั้น เป็นเวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย ซึ่งอาจมีช้า หรือเร็วกว่าที่แจ้ง กรณีที่ลูกค้าต้องการระบุวันรับส่งของที่แน่นอน ตรงตามวันที่ต้องการรับของหรือใช้ของ สามารถแจ้งรับส่งด่วน ที่พนักงานรับของที่หน้างาน ซึ่งจะคิดค่าบริการรับส่งเพิ่ม 300-2000 บาทต่อบิล