บริการจัดส่งด่วนพัสดุ สำหรับท่านต้องการความรวดเร็ว

ระยะเวลาการจัดส่งพัสดุถึงผู้รับของโกโลด ทรานสปอร์ต อยู่ระหว่าง 1-4 วัน แล้วแต่พื้นที่นั้น เป็นเวลาการจัดส่งโดยเฉลี่ย ซึ่งอาจมีช้า หรือเร็วกว่าที่แจ้ง กรณีที่ลูกค้าต้องการระบุวันรับส่งของที่แน่นอน ตรงตามวันที่ต้องการรับของหรือใช้ของ สามารถแจ้งรับส่งด่วน ที่พนักงานรับของที่หน้างาน ซึ่งจะคิดค่าบริการรับส่งเพิ่ม