พื้นที่รับส่งของ

เราให้บริการจัดส่งของในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ดังนี้

มีพื้นที่บริการรับส่งของครอบคลุมร้อยละ 80 ของประเทศ และรับส่งของทุกอย่าง(ยกเว้นของสดกับของแช่แข็ง) รับทั้งชิ้นเล้ก ชิ้นใหญ่ ยาว หนัก พื้นที่รับส่งของและกระจายสินค้า 55 จังหวัด (พื้นที่ที่ไม่ส่ง เป็นภาคเหนือ ตั้งแต่ ลำปาง กับ อุตรดิถย์ ขึ้นไป ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทุกอำเภอ เข้าส่งหมู่บ้าน  มี 20 จังหวัด  (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม)

ภาคตะวันออก

รับส่งทุกจังหวัด ทุกอำเภอ เข้าส่งทุกหมู่บ้าน ( ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี )

ภาคกลาง

รับส่งทุกจังหวัด ทุกอำเภอ เข้าส่งทุกหมู่บ้าน ( นครนายก สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ )

กรุงเทพและปริมณฑล

รับส่งทุกจังหวัด ทุกอำเภอ/เขต เข้าส่งทุกบ้านเลขที่ (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ )

ภาคเหนือตอนล่าง

เปิดใหม่ จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด อ.เมือง อ.บ้านตาก  และ อ.วังเจ้า และ จังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง  อ.ตรอน อ.พิชัย อ.ลับแล อ.น้ำปาด  อ.ท่าปลา อ.ทองแสนขัน  (อำเภอที่ไม่ส่ง  อ.ฟากท่า  อ.บ้านโคก) 

รับส่งทุกจังหวัด ทุกอำเภอ เข้าส่งทุกหมู่บ้าน (อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย)