ค่าส่งของ ค่าส่งพัสดุ ชิ้นใหญ่ 

ค่าส่งของชิ้นใหญ่ โดยGolod Transport ในปัจจุบันบริษัทขนส่งพัสดุชั้นแนวหน้าหันเปิดบริการส่งของชิ้นใหญ่ และมีน้ำหนักมาก(ของที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก.และมีขนาดกล่องรวมตั้งแต่ 180 ซ.ม.ขึ้นไป) การส่งของชิ้นใหญ่จะส่งยากกว่าของชิ้นเล็กเนื่องจากต้องระวังในการยกขึ้นลง การขนถ่าย การจัดวาง และมักจะขนส่งได้ช้า จึงเป็นสาเหตุที่ในช่วงแรกบริษัทขนส่งพัสดุด่วนอย่าง Kerry Express ,Flash Express , J&T จะส่งแต่ของชิ้นเล็กๆ  ส่วนไปรษณีย์ไทย มีบริการส่งของใหญ่มาก่อนใคร

เทียบการคิดค่าส่งขนส่งของใหญ่ของแต่ละขนส่ง กับ Golod BIG ของ Golod Transport   ติดต่องาน 098-4518141 ,099-1015858 หรือตีราคาจองรถรับของที่ไลน์  @golod คลิ๊ก

Golod BIG ของ โกโลด ทรานสปอร์ต

1.ส่งของที่ยาวได้สูงสุด 6 เมตร
2.ส่งของที่มีน้ำหนักต่อชิ้นได้สูงสุด 700 กิโลกรัม
3.ส่งถึงหน้าบ้าน ระยะเวลาจัดส่ง 1-4 วัน
4.ค่าขนส่งในส่วนของที่น้ำหนักไม่เกิน 120 กก.ผลรวมของขนาดทั้ง3ด้านไม่เกิน 400 ซ.ม.สามารถเช็คขนส่งได้ทันทีที่หน้าเว็บไซต์ คลิ๊ก
5.ค่าส่งของชิ้นที่น้ำหนักเกิน 120 ก.ก. และหรือ มีขนาดรวมเกิน 400 ซ.ม.เช็คผ่านไลน์ของบริษัทได้ @golod คลิ๊ก

Logispost ของไปรษณีย์ไทย

เงื่อนไข : รับฝากน้ำหนักตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม ขนาดไม่เกินด้านละ 150x200x150 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) หากขนาดด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่าที่กำหนด ให้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้ – ขนาดด้านใดด้านหนึ่งเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. ค่าบริการเรียกเก็บเพิ่ม 300 บาท/ชิ้น และกรณีให้ส่งถึงหน้าบ้านจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามที่ไปรณีย์ไทยกำหนด สามารถเช็คค่าส่งได้ที่เว็บไซต์คลิ๊ก

ค่าส่งของชิ้นใหญ่ของ เคอรี่

1.ส่งของน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
2.ส่งของที่ขนาดรวมทั้งสามด้านไม่เกิน 280 ซ.ม.
3.เช็คค่าส่งได้ที่เว็บไซต์คลิ๊ก

ค่าส่งของชิ้นใหญ่ของFlash Express 

ส่งของน้ำหนักไม่เกิน 100 ก.ก. ขนาดความยาวทั้งสามด้านไม่เกิน 400 ซ.ม. เช็คค่าส่งได้ที่เว็บไซต์คลิ๊ก

ในบทความนี้จะเปรียบเทียบค่าสงของชิ้นใหญ่จากกรุงเทพฯไปเมืองอุบลราชธานี

ขนาด ความกว้าง +ยาว+สูง เท่ากับ 400 ซ.ม.

น้ำหนัก 50 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 2,000 บาท แต่ถ้าเป็นของยาว 400 ซม. กว้าง และ หนา ไม่เกินด้านละ 20 ซม ค่าส่งเริ่มต้น 800 บาท
ค่าส่งของแฟรช 3,750 บาท
ค่าส่งไปรษณีย์ไทย ค่าส่งตามน้ำหนัก 3,040 บาท + ค่าบริการขนาดเกินกำหนด 300 รวม 3,340 บาท
ค่าส่งkerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

น้ำหนัก 100 กก.

ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 2,700 บาท
ค่าส่งkerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.
ค่าส่งของแฟรช 3750 บาท
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย ค่าส่งตามน้ำหนัก 3,040 บาท + ค่าบริการขนาดเกินกำหนด 300 รวม 3,340 บาท
ค่าส่งkerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

น้ำหนัก  120 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 2,700 บาท
ค่าส่งของแฟรช น้ำหนักเกินพัสดุขนาดใหญ่
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย ค่าส่งตามน้ำหนัก 3,040 บาท + ค่าบริการขนาดเกินกำหนด 300 รวม 3,340 บาท
ค่าส่ง kerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

ขนาด ความกว้าง +ยาว+สูง เท่ากับ 350 ซ.ม.

น้ำหนัก 50 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 1,600 บาท
ค่าส่งของแฟรช 2,500 บาท
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย 2300 บาท
ค่าส่งkerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

น้ำหนัก 80 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 1,800 บาท
ค่าส่งของแฟรช2500บาท
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย 2300บาท
ค่าส่งkerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

น้ำหนัก 100 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 2,000 บาท
ค่าส่งของแฟรช2500บาท
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย 2300บาท
ค่าส่งkerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

น้ำหนัก  120 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 2,000 บาท
ค่าส่งของแฟรช น้ำหนักเกินพัสดุขนาดใหญ่
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย2300  บาท
ค่าส่ง kerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

ขนาด ความกว้าง +ยาว+สูง เท่ากับ 200 ซ.ม.

น้ำหนัก 50 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 350 บาท
ค่าส่งของแฟรช 500 บาท
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย 400 บาท
ค่าส่งkerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.
น้ำหนัก 100 กก.

ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 800 บาท
ค่าส่งของแฟรช 1,000บาท
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย 800 บาท
ค่าส่งkerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

น้ำหนัก  120 กก.

ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 800 บาท
ค่าส่งของแฟรช น้ำหนักเกินพัสดุขนาดใหญ่
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย 960  บาท
ค่าส่ง kerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

ขนาด ความกว้าง +ยาว+สูง เท่ากับ 180 ซ.ม.

 

น้ำหนัก 30 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 200 บาท
ค่าส่งของแฟรช 300 บาท
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย 250 บาท
ค่าส่งkerry 420 บาท

น้ำหนัก 50 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 350 บาท
ค่าส่งของแฟรช 500 บาท
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย 400 บาท
ค่าส่งkerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

 

น้ำหนัก 100 กก.
ค่าส่งโกโลด ทรานสปอร์ต 800 บาท
ค่าส่งของแฟรช 1000 บาท
ค่าส่งไปรษณ๊ย์ไทย 800 บาท
ค่าส่ง kerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.

เปรียบเทียบค่าขนส่งมอเตอร์ไซค์ เคอรี่ แฟรช เจแอนด์ที ไปรษณีย์ไทย

ค่าส่งมอเตอร์ไซต์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี

ค่าส่ง โกโลด ทรานสปอร์ต  เริ่มต้น 1,000 ถึง 1,500 บาท  ส่งถึงบ้าน
ค่าส่ง kerry ไม่ส่งของหนักเกิน 30 กก.
ค่าส่งเจแอนด์ที ไม่ส่งมอเตอร์ไซต์
ค่าส่งของแฟรช ไม่ส่งมอเตอร์ไซต์
ไปรษณ๊ย์ไทย ค่าส่งเริ่มต้น 1200 บาท สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนถึง 2640 บาทสำหรับจังหวัดที่ระยะทางไกล ลูกค้าไปรับมอเตอร์ไซต์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุ