บริการส่งของ ส่งพัสดุ ส่งสินค้าลงใต้

รถส่งของไปต่างจังหวัดทางใต้ ของGolod Transport ปกติจะใช้รถกระบะ กับ รถหกล้อ และเส้นทางวิ่งของรถส่งของประมาณนี้

เส้นวิ่งส่งของแบบที่ 1

จะส่งของเริ่มต้นที่ อำเภอปรานบุรี กุยบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด บางสะพาน ปะทิว ท่าแซะ เมือง ชุมพร จนถึงหลังสวน  อำเภอในเส้นทางที่ไม่กล่าวถึงก็ส่งทุกอำเภอ สวี ทุ่งตะโก (ไม่เข้าพะโต๊ะ กับ ละแม)

เส้นวิ่งส่งของแบบที่ 2

จะส่งของเริ่มต้นที่ สมุทรสงคราม วิ่งไปตามอำเภอรอบๆถนนเส้นพระราม 2  เข้าเส้นเพชรเกษมที่อำเภอเขาย้อย ส่งทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุรีที่มีของส่ง  มีของที่ไหนก็วิ่งส่งอำเภอนั้นจากใกล้ไปไกล  ส่วนมากจะเป็น เมืองเพชรบุรี ท่ายาง ชะอำ หัวหิน ปรานบุรี กุยบุรี จนถึงเมืองประจวบคีรีขันธ์

เส้นวิ่งส่งของแบบที่ 3

จะส่งของเริ่มต้นที่ เมืองราชบุรี ปากท่อ จอมบึง สวนผึ้ง  จากนั้นวิ่งส่งอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีของส่ง มีของที่ไหนก็วิ่งส่งอำเภอนั้นจากใกล้ไปไกล ส่วนมากจะเป็น เมืองเพชรบุรี ท่ายาง ชะอำ หัวหิน ปรานบุรี กุยบุรี จนถึงเมืองประจวบคีรีขันธ์

เส้นวิ่งส่งของแบบที่ 4

กรณีที่บิลขนส่งน้อย ก็อาจเอาเส้นทางวิ่งที่ 1 ถึง 3 มารวมกัน

ระยะเวลาการส่ง

หลังจากจัดของใส่รถขนส่งแล้ว ลูกค้าปลายทางจะได้รับของในเวลา 1 ถึง 2 วัน รถขนส่งจะวิ่งส่งถึงที่ทุกบิล