อัตราค่าขนส่ง

อัตราค่าขนส่ง

กรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ถึงประจวบคีรีขันธ์

ขนาดของที่ส่ง

 ค่าส่ง(บาท)

ซองจดหมาย/Micro กล่อง (ก+ย+ส <40 ซม/ไม่เกิน 1 กก) 30
ห่อซีลด้วยบับเบิ้ล/Mini(ก+ย+ส <60 ซม/ไม่เกิน 5 กก) 60
S (ก+ย+ส <90 ซม/ไม่เกิน 10 กก) 80
M (ก+ย+ส <105 ซม/ไม่เกิน 20 กก) 100
L (ก+ย+ส <120 ซม/ไม่เกิน 25 กก) 120
XL (ก+ย+ส <150ซม/ไม่เกิน 30 กก) 150
Jumbo (ก+ย+ส <180ซม/ไม่เกิน 30 กก) 180
Oversize (ก+ย+ส >180ซม/เกิน 30 กก)  สอบถามที่ไลน์ @golod

//ส่งที่เดียวกัน 5 ลังขึ้นไป จะลดราคาได้ 10-50 บาท/ต่อลัง
เข้าโรงงาน เข้านิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่พิเศษค่าส่งขั้นต่ำ300-1000 บาท/ต่อบิล ตามประกาศของบริษัท

อัตราค่าขนส่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัด /ภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก  อุตรดิตถ์) /ภาคใต้ (ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อำเภอเมือง ปะทิว ท่าแซะ  ทุ่งตะโก สวี หลังสวน)

ขนาดของที่ส่ง

ค่าส่ง(บาท)

ซองจดหมาย/Micro กล่อง (ก+ย+ส <40 ซม/ไม่เกิน 1 กก) 30
ห่อซีลด้วยบับเบิ้ล/Mini(ก+ย+ส <60 ซม/ไม่เกิน 5 กก) 70
S (ก+ย+ส <90 ซม/ไม่เกิน 10 กก) 100
M (ก+ย+ส <105 ซม/ไม่เกิน 20 กก) 120
L (ก+ย+ส <120 ซม/ไม่เกิน 25 กก) 150
XL (ก+ย+ส <150ซม/ไม่เกิน 30 กก) 180
Jumbo (ก+ย+ส <180ซม/ไม่เกิน 30 กก) 200
Oversize (ก+ย+ส >180ซม/เกิน 30 กก) สอบถามที่ไลน์ @golod

//ส่งที่เดียวกัน 5 ลังขึ้นไป จะลดราคาได้ 10-50 บาท/ต่อลัง เข้าโรงงาน เข้านิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่พิเศษค่าส่งขั้นต่ำ300-1000 บาท/ต่อบิล ตามประกาศของบริษัท