บริการส่งของ ส่งสินค้า ส่งพัสดุ ไปยโสธร

Golod Transport บริการรับสินค้า ส่งพัสดุ ถึงหน้าบ้าน ส่งทุกไซต์ ทุกขนาด หนักได้ถึง 700 ก.ก.ต่อชิ้น ยาวสุด 6 เมตร แพ็คแบบกล่อง ม้วน ห่อ กระสอบ ส่งได้หมด
รับถึงที่ สะดวก ปลอดภัย มีประกันสินค้า เช็คสถานะตามของได้ เช็คค่าขนส่งก่อนจัดส่งได้

ระยะเวลาจัดส่งด่วน ปกติจะ 1 วัน ถึงมือลูกค้า (อำเภอเมือง)  ต่างอำเภอจะ 1-2 วัน

อำเภอเมือง ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอทรายมูล ส่งของถึงที่ทุกมู่บ้าน
อำเภอกุดชุม ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอป่าติ้ว ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอมหาชนะชัย ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอค้อวัง ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอไทยเจริญ ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอเลิงนกทา ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน