ส่งของและพัสดุไปชุมพร

ส่งของและพัสดุไปชุมพร โดย Golod Transport บริการรับ ส่งพัสดุถึงหน้าบ้าน ส่งทุกไซต์ ทุกขนาด หนักได้ถึง 700 ก.ก.ต่อชิ้น ยาวสุด 6 เมตร แพ็คแบบกล่อง ม้วน ห่อ กระสอบ ส่งได้หมด
รับถึงที่ สะดวก ปลอดภัย มีประกันสินค้า เช็คสถานะตามของได้ เช็คค่าขนส่งก่อนจัดส่งได้

พื้นที่จัดส่ง

จะส่งใน 6 อำเภอ ตามตาราง โดยเป็นการจัดส่งถึงหน้าบ้าน

อำเภอเมืองชุมพร ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอหลังสวน  ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอปะทิว  ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอท่าแซะ  ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอทุ่งตะโก  ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอสวี  ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอพะโต๊ะ ไม่เข้า
อำเภอละแม ไม่เข้า