บริการส่งของ ส่งสินค้า ส่งพัสดุ ไปตราด

ส่งของไปตราด กับGolod Transport บริการรับส่งของถึงหน้าบ้าน ส่งพัสดุทุกไซต์  เรียกรถรับของโทร 094-4721796 , 086-0741212 หรือไลน์ไอดี @golod   หนัก เบา แพ็คแบบกล่อง ม้วน ห่อ กระสอบ ยาวได้ถึง 6 เมตร ส่งได้หมด ตามของได้ ตีราคาก่อนส่ง

อำเภอเมือง ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอเขาสมิง ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอคลองใหญ่ ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน ส่งถึงหน้าด่านชายแดน
อำเภอแหลมงอบ ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอบ่อไร่ ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอเกาะช้าง อำเภอเกาะช้างนัดรับที่ท่าเรือ/ส่งท่าเรือ
อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะกูดนัดรับที่ท่าเรือ/ส่งท่าเรือ