บริการส่งของ ส่งสินค้า ส่งพัสดุ ไปฉะเชิงเทรา

Golod Transport บริการรับส่งของถึงหน้าบ้าน ส่งพัสดุทุกไซต์  เรียกรถรับของโทร 094-4721796 , 086-0741212 หรือไลน์ไอดี @golod   หนัก เบา แพ็คแบบกล่อง ม้วน ห่อ กระสอบ ยาวได้ถึง 6 เมตร ส่งได้หมด ตามของได้ ตีราคาก่อนส่ง

อำเภอเมือง ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอบางปะกง ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอพนมสารคาม ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอสนามชัยเขต ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอแปลงยาว ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอคลองเขื่อน ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอท่าตะเกียบ ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอบางคล้า ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอบ้านโพธิ์ ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน
อำเภอราชสาส์น ส่งของถึงที่ทุกหมู่บ้าน