โปรฯ คลายร้อน รับเลือกตั้งยาวถึงสงกรานต์ รับเครื่องดื่มเย็น ๆ ฟรี ได้ทุกครั้งที่มาส่งกับโกโลด ทรานสปอร์ต ตั้งแต่ วันที่ 18 มี.ค.ถึง ก่อนสงกรานต์ (10 เม.ย.)