แจ้งข่าว วันหยุดสงกรานต์

Post in ข่าวสาร

แจ้งข่าว วันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 13 ถึง 16 เมษายน 2562 และการจัดส่งในแต่ละภาค

ภาคอีสาน

ส่งของได้ถึง 12 เม.ย. เปิด 17 เม.ย. บิลที่ออกภายในวันที่ 10/4 จัดส่ง 11-13/4 บิลที่ออกวันที่ 11-12/4 จะได้หลังสงกรานต์

ยกเว้นเส้น

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บิลวันที่ 11/4 จะได้ 12-13/4 ส่วนบิลที่ออก 12/4 เส้นนี้จะได้หลังสงกรานต์

ภาคกลาง /ภาคตะวันออก/ ภาคตะวันตก/ภาคตะวันเหนือล่าง

บิลที่ออกวันที่ 10/4 จะได้ของ 11-12/4 บิลที่ออก 11-12/4 จะได้หลังสงกรานต์ (แต่อาจมีบางเส้นที่ออกบิล 11/4 ได้ 12/4 จะแจ้งในวันที่ 10/4 อีกครั้ง)

กรุงเทพและปริมณฑล

บิลที่ออกวันที่ 11/4 จะได้ของ 12/4 ส่วนบิลที่ออก 12/4

จะได้หลังสงกรานต์ระยะเวลาการจัดส่งดังกล่าว เป็นระยะเวลาจัดส่งโดยปกติที่ส่งได้ของโกโลด ทรานสปอร์ต แต่อาจมีส่วนน้อย(ไม่เกิน 5%) ที่ส่งไม่ได้เป็นบริษัทรับส่งของแบบถึงหน้าบ้านทุกราย(ส่งตามบ้านเลขที่เหมือนไปรษณีย์ไทย เพิ่มเติม ของชิ้นใหญ่/ยาว/หนัก ก็รับส่งของถึงบ้าน)