วิธีการตรวจและติดตามวัสดุ tracking number

Post in บทความ

ขั้นตอนในการส่งสินค้า

1. กรอกข้อมูลรายละเอียด ผู้รับ – ผู้ส่ง

2.นำสินค้าไปชั่งน้ำหนัก วัดขนาด ตีราคาในการจัดส่ง

3. นำใบที่กรอกข้อมูลไปยืนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

4. เจ้าหน้าที่จะนำใบส่งสินค้า ส่งคืนให้กับผู้จัดส่งสินค้า

5. ชำระเงินจามเจ้าหน้าที่ตีราคาตามหน้างาน นั้น ๆ

ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า

1. ทางเว็บไซต์

2. ทางไลน์ @ 

3. โทรเซ้คตามศูนย์ หรือ เบอน์ที่ระบุตามใบเสร็จ