ระยะเวลาการจัดส่ง

พื้นที่ในการใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง

พื้นที่ส่ง

วัน

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 1-2
เมืองสระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก เมืองนครราชสีมา ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน 1
ภาคกลาง ตะวันออก ตก ลงใต้ถึงประจวบฯ เหนือตอนล่าง 1-2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-4

หมายเหตุ

ระยะเวลาจัดส่งของนี้ ไม่นับวันที่ออกบิล และเป็นระยะเวลาการรับส่งของถึงผู้รับโดยส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยที่ถึงปลายทาง เร็ว กับช้าที่แจ้งบ้าง กรณีต้องการได้ของในวันที่แน่นอน หรือต้องการระบุวันรับของ จะต้องแจ้งรับส่งด่วนกับพนักงานออกบิล ทางบริษัทฯจะคิดค่าธรรมเนียมส่งด่วนเพิ่ม