เส้นทางวิ่งส่งด่วนของและพัสดุ-ภาคอีสาน

เส้นทางวิ่งส่งด่วนของและพัสดุ-ภาคอีสานล่าง

เส้นทางวิ่งส่งของและพัสดุ-ภาคอีสาน  ของโกโลด ทรานสปอร์ตในภาคอีสาน จะมีเส้นทางวิ่งหลายเส้นทาง โดยปกติ รถส่งของ 1 คันจะวิ่งส่งประมาณ10-20 จุด ใน 1 ถึง 3 จังหวัดติดต่อกัน โดยเป็นการวิ่งส่งถึงหน้าบ้านทุกราย รถบรรทุกที่ใช้วิ่งส่งจะเป็นรถกระบะ และรถหกล้อ

ระยะเวลาจัดส่ง อำเภอเมือง 1 วัน ต่างอำเภอ 1-2 วัน

เส้นทางวิ่งส่งด่วนของและพัสดุ-Golod Transport-ภาคอีสานตอนล่าง

จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง มี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
เส้นทางวิ่งส่งของและพัสดุ ในภาคอีสานตอนล่างจะมีประมาณนี้

1.เส้นทางวิ่งส่งของอีสานล่าง-นครราชสีมา

จังหวัดนครนราชมีมามีพื้นที่กว้างมากและจำนวนอำเภอมากถึง 32 อำเภอ และปริมาณการส่งของและพัสดุก็มีจำนวนมาก เส้นทางวิ่งของรถส่งของ Golod Transport มี 3 เส้นทางหลักๆคือ
–เส้นโคราชตอนล่าง จะเริ่มตั้งแต่ อำเภอปากช่อง สีคิ้ว(บางตำบล) สูงเนิน(บางตำบล) วังน้ำเขียว โชคชัย หนองบุนมาก ครบุรีและเสิงสาง
–เส้นโคราชตอนกลาง จะเริ่มตั้งแต่ สีคิ้ว(บางตำบล) อำเภอสูงเนิน ขามทะเลสอ เมือง เฉลิมพระเกียรติ พิมาย จักราช ห้วยแถลง ชุมพวง ลำทะเมนชัย เมืองยาง
–เส้นโคราชตอนบน เริ่มตั้งแต่ อำเเภอสีคิ้ว(บางตำบล) ด่านขุนทด เทพารักษ์ พระทองคำ คง โนนไทย สีดา แก้งสนามนาง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม โนนแดง โนนสูง ขามสะแกเสง แก้งสนามนาง ประทาย

2.เส้นทางวิ่งส่งของอีสานล่าง-กันทรลักษ์ – อุบลราชธานี -อำนาจเจริญ -ยโสธร

–เส้น อำเภอกันทรลักษ์ เบญจลักษ์ เดชอุดม น้ำขุ่น บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม
–เส้น อำเภอโนนคูณ สำโรง วาริน พิบูลมังสาหาร นาเยีย ดอนมดแดง นาตาล สว่างวีระวงศ์ โขงเจียม สิรินธร
–เส้นเมืองอุบล  เขมราฐ ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่ ตาลสุม  กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร ปทุมราชวงศา พนา เมืองอำนาจเจริญ ชานุมาน

–เส้นเมืองอุบล เขื่องใน มหาชนะชัย เมืองโสธร กุดชุม เลิงนกทา ป่าติ้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละเส้นทางอาจมีปรับเปลี่ยน ตามปริมาณพัสดุและสิ่งของ

3.เส้นทางวิ่งส่งของอีสานล่าง-ศรีะสะเกษ-สุรินทร์ – บุรีรัมย์ 

–เส้น ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง กันทรารมย์ ยางชุมน้อย ราษีไศล รัตนบุรี สตึก เมืองบุรีรัมย์ ชุมพลบุรี
–เส้น ขุนหาญ ขุขันธ์ สังขะ ปราสาท ประโคนชัย นางรอง บ้านกรวด โนนดินแดง หนองกี่
–เส้น เมืองศรีสะเกษ เมืองสุรินทร์ เมืองบุรีรัมย์ อุทุมพรพิสัย ศรีขรภูมิ กระสัง หนองหงส์

ทั้งนี้ ในแต่ละเส้นทางอาจมีปรับเปลี่ยน ตามปริมาณพัสดุและสิ่งของ