อัตราค่าขนส่งไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ค่าขนส่งไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ส่งทุกหมู่บ้าน โทร 099-1015858, 098-4518141, 086-0741212 Line ID : @golod
พื้นที่จัดส่ง(เข้าทุกหมู่บ้าน) Micro S M L XL
อุดรธานี  เมือง กุมภวาปี โนนสะอาด หนองหาน เพ็ญ หนองวัวซอ ประจักษ์ศิลปาคม บ้านดุง  บ้านผือ กุดจับ ไชยวาน กู่แก้ว 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)  หนองแสง พิบูลรักษ์ นายูง น้ำโสม วังสามหมอ สร้างคอม ทุ่งฝน ศรีธาตุ 80 100 140 160 200
เลย อ.เมือง วังสะพุง หนองหิต ภูกระดึง ผาขาว เอราวัณ เชียงคาน 40 60 80 100 150
 อำเภอพิเศษ(ขั้นต่อ 300 บาทต่อบิล)ภูหลวง ท่าลี่ นาด้วง ปากชม ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว ขั้นต่ำ 500 80 100 140  160 200
 หนองบัวลำภู อ.เมือง  โนนสังข์ นากลาง นาวัง ศรีบุยเรือง สุวรรณคูหา 40 60 80 100 150
 หนองคาย  อ.เมือง  ท่าบ่อ สระไคร โพนพิสัย เฝ้าไร่ ศรีเชียงใหม่ 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) รัตนวาไป  สังคม โพธิ์ตาก 80 100 140 160 200
นครพนม อ.เมือง  นาแก  ท่าอุเทน ศรีสงคราม ปลาปาก เรณูนคร ธาตุพนม  โพนสวรรค์ นาหว้า 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ  300 บาทต่อบิล)บ้านแพง วังยาง นาทม 80 100 140 160 200
มุกดาหาร อ.เมือง นิคมคำสร้อย คำชะอี  หว้านใหญ่ 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) ดงหลวง  ดอนตาล หนองสูง 80 100 140 160 200
สกลนคร อ.เมือง กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ สว่างแดนดิน พังโคน พรรณานิคม วานรนิวาส คำตากล้า อากาศอำนวย กุดบาก 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)เต่างอย นิคมน้ำอูน ภูพาน เจริญศิลป์ ส่องดาว บ้านม่วง 80 100 140 160 200
บึงกาฬ อ.เมือง ศรีวิไล พรเจริญ เซกา โซ่พิสัย 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) 80 100 140 160 200
ขอนแก่น อ.เมือง บ้านไผ่ พล หนองสองห้อง ชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง หนองเรือ บ้านแฮด บ้านฝาง ภูผาม่าน ซำสูง กระนวน น้ำพอง อุบลรัตน์ แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิืชัย มัญจาคีรี ชนบท สีชมพู เขาสวนกวาง โนนศิลา พระยืน หนองนาคำ 40 60 80 100 150
มหาสารคาม อ.เมือง บรบือ กุดรัง กันทรวิชัย เชียงยืน โกสุมพิสัย แกดำ วาปีปทุม ชื่นชม นาเชือก นาดูน ยางสีสุราช พยัคภูมิพิสัย 40 60 80 100 150
อำนาจเจริญ อ.เมือง เสนางคนิม ลืออำนาจ พนา หัวตะพาน 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) ปทุมราชวงศา ชานุมาน 80 100 140 160 200
ยโสธร อ.เมือง ป่าติ้ว คำเขื่อนแก้ว กุดชุม ไทยเจริญ ค้อวัง เลิงนกทา มหาชนะชัย ทรายมูล 40 60 80 100 150
ร้อยเอ็ด อ.เมือง เกษตรวิสัย อาจสามารถ พนมไพร โพนทอง โพนทราย เมยวดี หนองพอก เมืองสรวง จังหาร เชียงขวัญ ปทุมรัตน์ เสลภูมิ ศรีสมเด็จ จตุรภักตรพิมาน ธวัชบุรี 40 60 80 100 150
ชัยภูมิ อ.เมือง ภูเขียว แก้งคร้อ จตุรัส บ้านเขว้า คอนสวรรค์ บำเหน็จณรงค์ เนินสง่า บ้านแท่น หนองบัวระเหว คอนสาร 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)ภักดีชุมพล เทพสถิต หนองบัวแดง ซับใหญ่ 80 100 140 160 200
กาฬสินธ์ุ อ.เมือง ยางตลาด กมลาไสย สมเด็จ ฆ้องชัย นามน ร่องคำ ดอนจาน กุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง นาคู 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล  ห้วยเม็ก ท่าคันโท สามชัย เขาวง คำม่วง หนองกรุงศรี 80 100 140 160 200
นครราชสีมา อ.เมือง ปากช่อง สีค้ิว สูงเนิน พระทองคำ บัวใหญ่ บัวลาย โนนไทย ด่านขุนทด  ครบุรี โชคชัย ปักธงชัย ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง แก้งสนามนาง พิมาย ประทาย สีดา จักราช โนนสูง โนนแดง คง บ้านเหลื่อม ลำทะเมนชัย ชุมพวง ห้วยแถลง เฉลิมพระเกียรติ  เมืองยาง หนองบุนมาก 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)เทพารักษ์ เสิงสาง วังน้ำเขียว ด่านขุนทด(เฉพาะตำบลห้วยบง) ปากช่อง(เฉาพตำบล โป่งตาลอง จันทึก วังกระทะ คลองม่วง) 80 100 140 160 200
บุรีรัมย์ อ.เมือง นางรอง หนองกี่ ประโคนชัย โนนสุวรรณ พุทธไทสง ลำปลายมาศ ปะคำ หนองหงส์ ชำนะ ห้วยราช คูเมือง บ้านด่าน บ้านกรวด บ้านใหม่ไชยพจน์ นาโพธิ์ พลับพลาชัย เฉลิมกระเกียรติ 40 6 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)โนนดินแดง แคนดง ละหานทราย สตึก 80 100 140 160 200
สุรินทร์ อ.เมือง ปราสาท ลำดวน สังขะ ศรีขรภูมิ ชุมพลบุรี รัตนบุรี สำโรงทาบ ท่าตูม จอมพระ เขวาสิรินทร์ สนม พนมดงรัก ศรีณรงค์ 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) บัวเชด กาบเชิง โนนนารายณ์ 80 100 140 160 200
ศรีสะเกษ อ.เมือง กันทรลักษื กันทรารมย์ เบญจลักษ์ ขุนหาญ อุทุมพรพิสัย เมืองจันทร์ ราษีไศล ห้วยทับทัน โนนคูณ ยางชุมน้อย ปรางค์กู่ ศรีรัตนะ บึงบูรณ์ ไพรบึง พยุห์ ศิลาลาด วังหิน โพธิ์ศรีสุวรรณ ขุขันธ์ 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ  300 บาทต่อบิล) ภูสิงห์  น้ำเกลี้ยง 80 100 140 160 200
อุบลราชธานี อ.เมือง วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ม่วงสามสิบ เขื่องใน สำโรง ตระการพืชผล เดชอุดม สว่างวีระวงศ์ ดอนมดแดง เหล่าเสือโค้ก 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)นาจะหลวย ทุ่งศรีอุดม นาตาล ตาลสุม นาเยีย โพธิ์ไทร โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ สิรินธร บุณฑริก เขมราฐ น้ำขุ่น น้ำยืน กุดข้าวปุ้น 80 100 140 160 200

ระยะเวลาจัดส่งปรัะมาณ3 วัน ยกเว้น นครราชสีมา / บุรีรัมย์ 1-2 วัน สามารถส่งด่วนโดยการติดต่อกับบริษัทก่อนจัดส่ง ที่ Line ID : @golod
* เก็บขั้นต่ำ 200 บาท
เข้าโรงงาน เข้านิคม ขั้นต่ำ 300 บาท อำเภอพื้นที่พิเศษเก็บขั้นต่ำ 300-500 ตามประกาศของบริษัท

ส่งสินค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล

บจ.โกโลด ทรานสปอร์ต รับจัดส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล

1.กรุงเทพมหานครทุกเขต 2.นนทบุรี 3.สมุทรปราการ เข้าทุกอำเภอ ส่งทุกบ้านเลขที่

ขนส่งสินค้าไปภาคกลางและตะวันตก

บจ.โกโลด ทรานสปอร์ต จัดส่งสินค้าไปจังหวัดภาคกลางและตะวันตกทุกจังหวัด เข้าทุกอำเภอ ส่งทุกบ้านเลขที่

1.สมุทรสาคร 2.สมุทรสงคราม 3.ราชบุรี 4.กาญจนบุรี 5.เพชรบุรี 6.ประจวบคีรีขันธ์
7.สุพรรณบุรี 8.นครปฐม 9.พระนครศรีอยุธยา 10.อ่างทอง 11.สิงบุรี
12.ชัยนาท 13.ลพบุรี 14.สระบุรี 15.นครนายก 16.ปทุมธานี

ขนส่งสินค้าไปภาคตะวันออก

บจ.โกโลด ทรานสปอร์ต จัดส่งสินค้าไปภาคตะวันออก ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ เข้าทุกหมู่บ้าน(ยกเว้นอำเภอที่เป็นเกาะ)
1.ชลบุรี 2.ระยอง 3.จันทบุรี 5.ตราด 6.สระแก้ว 7.ฉะเชิงเทรา 8.ปราจีนบุรี

ขนส่งสินค้าไปภาคเหนือตอนล่าง

บจ.โกโลด ทรานสปอร์ต จัดส่งสินค้าไปภาคเหนือตอนล่าง จัดส่งทุกอำเภอ เข้าทุกหมู่บ้าน
1.อุทัยธานี 2.นครสวรรค์ 3.พิจิตร 4.กำแพงเพชร 5.พิษณุโลก 6.เพชรบูรณ์ 7.สุโขทัย

ขนส่งสินค้าไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บจ.โกโลด ทรานสปอร์ต จัดส่งสินค้าไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด ส่งทุกอำเภอ เข้าทุกหมู่บ้าน
รายชื่อจังหวัดที่จัดส่ง
1.นครราชสีมา 2.บุรีรัมย์ 3.สุรินทร์ 4.ศรีสะเกษ 5.อุบลราชธานี
6.อำนาจเจริญ 7.ยโสธร 8.มุกดาหาร 9.กาฬสินธ์ 10.ร้อยเอ็ด
11.มหาสารคาม 12.ขอนแก่น 13.ชัยภูมิ 14.เลย 15.หนองบัวลำภู
16.อุดรธานี 17.หนองคาย 18.บึงกาฬ 19.สกลนคร 20.นครพนม